× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Tien melaatsen (985)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft het verhaal van vandaag uiteengelegd in twee scnes die allebei precies de helft van de afbeelding uitmaken. De linker helft wordt in beslag genomen door een bouwsel, een dorp zegt het verhaal. Rechts staan de tien melaatsen, herkenbaar aan de rode huiduitslag op hun lijf. Zij blijven op grote afstand staan en roepen naar Jezus: Heer, ontferm U over ons. De kunstenaar geeft hun gebed weer doordat zij hun handen smekend naar Jezus uitstrekken. Links staat Jezus, herkenbaar aan de nimbus rond zijn hoofd met een kruis erin. Achter hem: een leerling. Ongetwijfeld Petrus, want volgens de traditie had hij grijswit haar dat op zijn verder kale schedel geschoren was in de vorm van een krans. Jezus is gekleed in een groene tuniek over een wit onderkleed. Hij heeft zijn hoofd iets voorover gebogen in de richting van de melaatsen. In de linkerhand houdt Hij een boekrol vast: het evangelie dat Hij verkondigt. Met zijn rechterhand maakt Hij het gebaar van de zegen en het onderricht. Zijn gebaar s onderricht. Het maakt de boodschap van de boekrol concreet. Het zegt dat Gods zegen genezing betekent. Dat God een God van gezondheid is, niet van ziekte; dat God het goede wil voor de mensen en uit is op hun welbevinden; Hij is een God van verlossing.

De eigenlijke genezing wordt door de kunstenaar niet afgebeeld. In de rechterhelft van zijn afbeelding toont hij ons hoe slechts n van de genezen melaatsen terugkeert en Jezus bedankt. We staan niet meer in een dorp, maar in het open veld, geaccentueerd door de groene kleur van de achtergrond.

Jezus is nagenoeg op dezelfde manier afgebeeld als op de linkerhelft. Ook hier kijkt Petrus over zijn schouder mee. Bij Jezus zien we dezelfde kleding, nimbus, houding van het hoofd en zegenende rechterhand. Echter, nu heeft Hij in de linkerhand niet een boek; de uitgestrekte linkerhand is leeg. Is het een gebaar in de richting van de negen anderen van wie we nog juist de laatste uit het beeld zien verdwijnen? Dan zou het een illustratie zijn bij het woord van Jezus: Zijn niet alle tien gereinigd? Waar blijven dan de negen anderen? Welbeschouwd maakt Jezus hier met zijn linkerhand het gebaar dat zojuist de tien melaatsen maakten. Drukt het dus een smeekbede uit? Vraagt Hij om dankbaarheid?

Of is het toch veeleer een gebaar in de richting van de dankbare man daar vr Hem op zijn knien? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling? Die vreemdeling is volgens het verhaal een Samaritaan. Zijn genezing hielp hem alleen af van zijn ziekte, niet van zijn isolement. Want Samaritanen werden door de orthodoxe gelovigen van hun tijd beschouwd als onrein. En uitgerekend die ene komt bedanken.

De kunstenaar heeft op subtiele wijze zijn genezing benadrukt. Aan zijn witte kapsel en baard herkennen in hem de melaatse die op de linker afbeelding vooraan stond. Hij is verlost van zijn huiduitslag. En hij draagt een broek. Hij hoeft niet langer zijn bovenbenen tot zijn schaamte ontbloot te laten.

Tot slot merken we op dat de mannen die uit beeld verdwijnen ook geen huiduitslag meer vertonen. Ze zijn en blijven genezen, ook als ze niet komen bedanken. Immers, genade en verlossing moeten het laatste woord hebben over de mensen. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij is op weg naar Jeruzalem. Daar zal Hij strijd voeren op leven dood. De mensen zullen Hem kapot maken, en Hij zal dat ondanks alles beantwoorden met een daad van genezing jegens een aanvaller en een woord van vergeving jegens zijn moordenaars. Dit moment van ondankbaarheid zal Hij beschouwen als leerschool. Niet de straf voor ondankbaarheid zal het laatste woord hebben, maar genezing en ontferming.

En ik? Ik vraag mij af, of er in mijn leven momenten van verlossing, ontferming, genade en genezing geweest zijn. En hoe dankbaar ik was.

[ 0985, handschriftverluchting; Luxemburg, Echternach. Dries van den Akker s.j. / 2010.09.07]

Verwijzingen
Lukas 17,11-19: Jaar C door het jaar 28e zo
Door het jaar 32e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties