× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Goede Herder (1955)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

‘Ik ben de goede herder,’ zegt Jezus. ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, omdat ze mijn stem kennen.’ Ongetwijfeld speelde bij Jezus psalm 23 door het hoofd, toen Hij deze vergelijking maakte: ‘De Heer is mijn herder; het ontbreekt mij aan niets.’ Of misschien het voorbeeld van David, of Mozes. Grote leiders die hun loopbaan begonnen waren als herders, voorafbeelding van de manier waarop zij later het volk leiding gaven en veilig door allerlei bedreigingen loodsten. Ook van veel heiligen is bekend dat zij herder waren. Zo wordt van Sint Genevičve verteld dat zij als klein meisje de kudde van haar ouders hoedde. Later gaf zij als wijze vrouw leiding aan de Parijse bevolking en wist zij de mensen herhaaldelijk voor rampspoed te behoeden.

De kunstenaar toont ons haar in een rood kleed tegen een groene achtergrond. Die verwijst naar de grazige weiden, waar psalm 23 van zingt, en de overvloed aan voedsel die zij voor haar schapen weet te vinden. Haar hoofd is getooid met een bloemenkrans. In de linkerhand heeft zij de herdersstaf, en de lelie van de maagdelijkheid in de rechter. Drie schapen staan aan haar voeten; hun houding drukt uit dat zij aandacht hebben voor hun meesteres: zij luisteren attent.

Op de tweede afbeelding deelt Genevičve brood uit. Parijs werd belegerd door de Hunnen onder leiding van de gevreesde aanvoerder Attila. Paniek maakte zich van de Parijzenaars meester. De mannen wilden vluchten, maar zij had hen weten te overreden binnen de muren van de stad te blijven. Daar was het veiliger dan buiten op het open veld. Bovendien zorgde zij ervoor dat de stad per schip van voedsel werd voorzien. We zien de boten waarmee het voedsel is aangevoerd. Volgens de legende wist niemand waar die boten vandaan kwamen. Een manier om het wonderdadige karakter van deze gebeurtenis te benadrukken. Weer klinkt hier op de achtergrond een verwijzing naar psalm 23 door: ‘Voor mijn ogen dekt u de tafel, zodat ook mij belagers het zien…’

mi_3 

Die belagers zien we verschijnen op de derde afbeelding. Op de voorgrond in het midden staat een biddende Genevičve te midden van zes medezusters. Boven hen de wrede Hunnenkoning Attila te paard. Hij laat een spoor van brand en lijken achter. Mensen heffen in wanhoop hun handen ten hemel. Al moordend en plunderend kiest hij de richting van Parijs. Waar de mannen hadden willen vluchten, waren de vrouwen onder leiding van Genevičve op hun post gebleven. Zij hadden hun lege handen gevouwen of aan de hemel getoond: ‘Als U ze niet vult, zijn wij verloren.’ Het wonder geschiedde. Attila verlegde zijn koers. Op die manier - aldus de legende - wist Genevičve samen met haar gezellinnen de dreiging af te wenden, en Parijs voor een ramp te behoeden. Ook hier horen we psalm 23 op de achtergrond: ‘Ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij.’

Het is duidelijk. Het verhaal van Sint Genevičve wordt zo verteld dat zij een afspiegeling is van Jezus, als de goede herder.

Ik kijk nog eens naar die drie afbeeldingen en vraag mij af, of en wanneer ik voor nare dingen ben behoed door de goede zorgen van anderen. En of ik in hen een afspiegeling van de Goede Herder herkende. Wellicht is het zelfs mij ooit gegeven geweest dat ik een goede herder was voor anderen…

[1955, glasschilderkunst. Frankrijk, Bretagne, Argol. Dries van den Akker s.j. / 2011.05.11]

Verwijzingen
Johannes 10,01-10: Jaar A paastijd 04e zo
Paastijd 04e week ma
Feest 3 januari 0512 Genevičve van Parijs

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties