× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aanbidding van de wijzen (6e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

De drie wijzen zijn met hun geschenken op weg naar het kind. Deze afbeelding stamt uit de zesde eeuw. Dan heeft de volksoverlevering blijkbaar al zijn definitieve vorm gevonden. Immers, hoewel Matteus daar niets over zegt, zijn ze afgebeeld in de drie fasen van volwassenheid: 20, 40 en 60 jaar. Bovendien heeft de achterste een donkere huidskleur: hij vertegenwoordigt Afrika; de middelste Europa en de voorste Azië. Boven de drie staan hun namen te lezen: Balthasar, Melchior en Caspar. Volgens onze opvatting had boven de achterste Caspar moeten staan, en boven de voorste Balthasar.
Ze gaan zeer rijk gekleed. Elk draagt een rode muts, waarvan de punt over het hoofd naar voren valt: een zogeheten frygische muts, zinnebeeld van wijsheid; die punt boven op duidt op de ‘wijsheidsknobbel’. Over een merkwaardig voorschootachtig kledingstuk dragen zij elegant wijd vallende capes. Hun benen gehuld in strakke maillots met sierlijk motieven. Alles duidt op rijkdom en welvaart. Dat wordt nog eens extra benadrukt door het feit dat achter elk van de drie een bloeiende palmboom staat afgebeeld; elk draagt vruchten in overvloed. Moeten zij ons herinneren aan het psalmvers (90,12): ‘De rechtvaardige groeit als een palmboom’? Ook de plantjes op de voorgrond doen mee: we zien onder andere de lelie van de zuiverheid en de roos van de liefde en het paradijs. Het geheel speelt zich af tegen een gouden achtergrond. We zijn getuige van een goddelijk gebeuren.
Aan de houding van hun benen kunnen we aflezen dat ze voortmaken. Daarop duidt ook hun enigszins voorover gebogen houding die tevens eerbied uitdrukt. Hun mantels waaien op. Voor zich uit dragen zij kostbare geschenken. De voorste en de achterste hebben de cape over hun handen gespreid om nog meer aan te duiden met hoeveel eerbied zij dit geschenk aanbieden. Hun hoofden omhoog, opgeheven. De blik van de twee laatsten is nog gericht op de ster. Maar de voorste kijkt onder de ster door, vol verwachting vooruit: daar bevindt zich de pas geboren koning waarheen ze onderweg zijn. Een en al actie en dynamiek.

mi_2 

Als we enkele stappen terugdoen, zien wij dat zij deel uitmaken van een grotere compositie. Rechts - vooraan in de kerk - zien wij Maria, afgebeeld als een vorstin op een troon. Zij is gekleed in een purperen gewaad, en zetelt op een koninklijk kussen. Op haar schoot het Kind, een koningskind, in wit gekleed. Het heeft de boekrol in de hand. Zo worden wijzen en filosofen afgebeeld. Dat is een veelzeggende bijzonderheid. De drie mannen die onderweg zijn, worden ‘wijzen’ genoemd. Als zij straks in aanbidding voor dit Kind neervallen, geven zij daarmee te kennen dat zij hun wijsheid ondergeschikt maken aan de wijsheid die dit Kind belichaamt.

Moeder en Kind worden omringd door twee keer twee engelen. De twee engelen rechts heffen hun hand in aanbidding. De engel links wijst op Moeder en Kind. De engel daarnaast wijst uitnodigend naar de drie wijzen die met hun gaven vol eerbied onderweg zijn. Nu blijkt dat zij aan het hoofd gaan van een hele stoet heilige vrouwen. Elk heeft een kroon en een palmtak: martelaressen zijn het die de gave van hun leven in het kielzog van de drie wijzen komen aanbieden aan het Goddelijk Kind daar vooraan.

Zou ik me aansluiten bij die stoet op weg naar het Kind? Mijn wijsheid ondergeschikt maken aan Hem? Wat zou dat in mijn leven betekenen? Wat heb ik te bieden?

[6e eeuw, mozaďek. Italië, Ravenna, San Apollinare Nuovo. Dries van den Akker s.j./2012.12.30]

Verwijzingen
Matteus 02,01-12: Jaar A+B+C: Zo na 1 januari: Openbaring des Heren
Feest 06 jan 0030: Driekoningen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties