× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Hoeveel broden heb je? (Hongerdoek, 2013)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

De kunstenares koos als onderwerp voor haar hongerdoek ‘Hoeveel broden heb je?’

Deze vraag is ontleend aan het evangelieverhaal van de broodvermenigvuldiging, zoals dat door Markus (06,35-38) wordt verteld. De hele dag zijn er al meer dan vijfduizend mensen om Jezus heen. ‘Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Geven jullie hun maar te eten.” Zij zeiden Hem daarop: “Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen om hun te eten te geven?” Hij zei tot hen: “Hoeveel broden heb je? Gaat eens kijken…” ’ Bij navraag blijkt dat er vijf broden zijn en twee vissen.

mi_2 

Strikt genomen past dus het plaatje linksboven het beste bij de titel van het hongerdoek. Daar zien we een praktisch lege tafel, waar een verblindend wit licht op valt. In dat licht zien we wel de twee vissen, maar de genoemde vijf broden zijn niet te zien. Op de achtergrond een mensenmenigte. Waarschijnlijk de vijfduizend die gevoed moeten worden. Over de rand van de tafel kijkt een gezichtje toe. Is dat één van de leerlingen die constateert dat er slechts twee vissen zijn, terwijl er zo veel mensen gevoed moeten worden? Is het iemand die honger heeft en gretig op de tafel is afgekomen? Of is het de jongen die het voedsel dat hij bij zich heeft, aan Jezus ter beschikking stelt, zoals de evangelist Johannes (06,09) dat weet te vertellen?

Met dat weinige voedsel zal de mensenmenigte gevoed worden. Ze zullen zelfs overhouden. Het is dat we de afloop van het verhaal kennen, want wie zou dat op dit moment geloofd hebben? Dat zo weinig voedsel ruim voldoende zou zijn voor zo veel mensen?

Zit daar een aansporing in voor ons, voor mij? Zelfs als je denkt dat je te weinig in huis hebt, zou het wel eens meer dan voldoende kunnen blijken. Zeker, als je het weinige dat je te bieden hebt, eerst de Heer in handen geeft, zodat Hij er zijn zegen over kan uitspreken. Geloof ik dat van het weinige dat mij ter beschikking staat? Durf ik ervan uit te delen, op gevaar af dat ik zelf misschien straks te kort kom? Durf ik er dan van uit te gaan dat het meer dan genoeg zal zijn voor mij én degenen aan wie ik uitdeel?

Wat is mijn antwoord op de vraag: ‘Hoeveel broden heb je?’

[Hongerdoek-2013(Stih)-Dui-Misereor. Dries van den Akker s.j./2013.01.31]

Verwijzingen
Markus 06,30-44: Jaar B door het jaar 16e zo
Johannes 06,01-15: jaar B door het jaar 17e zo
Kersttijd 08 jan
Pasen 02e week vr.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties