× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Eén van jullie zal Mij overleveren (1890)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

We kijken toe hoe Jezus voor het laatst met zijn leerlingen aan tafel is gegaan. Zij bevinden zich in een ruimte onder drie bogen. De achterwand is behangen met een rood kleed met gouden bies, kleuren van de goddelijke liefde. Daarboven zien we het donkere blauw van de nachtelijke hemel, bezaaid met sterren. Jezus zetelt in het midden achter de tafel. Meteen rechts van Hem - voor ons links - herkennen we Petrus. Links van Hem - voor ons rechts: de jeugdige Johannes. Zij hebben de handen eerbiedig gevouwen, evenals de anderen van wie we de handen enigszins kunnen zien. De leerlingen vormen een stille kring rond het brood dat Jezus in zijn handen heeft genomen en de kelk die vóór Hem staat. Dit is het heilige moment, waarop Jezus over het brood uitspreekt dat het zijn lichaam is, ‘gebroken voor jullie’ en over de wijn dat ze zijn bloed is, ‘vergoten tot vergeving van de zonden’. De stilte die dit alles te weeg brengt is bijna hoorbaar. Ieder is in gedachten verzonken en laat het gebeuren tot zich doordringen.
Behalve Judas. Hem zien we op de voorgrond op de rug in pikzwarte kleding. Om zijn boze inborst nog meer te benadrukken heeft de kunstenaar hem rode haren meegegeven, symbool van een onbetrouwbaar karakter in de middeleeuwse kunst. Aan zijn voeten een zwart hondje. Meestal symboliseert dat dier trouw, maar hier waarschijnlijk kwade trouw. Judas is met zijn aandacht in het geheel niet bij Jezus’ onvergetelijk gebaar. Integendeel, hij pakt juist - met de verkeerde(!) linkerhand - iets van de schotel vóór hem op tafel. Naar het woord dat Jezus uitsprak: ‘Eén van jullie zal Mij overleveren. Die met Mij zijn hand in de schotel steekt.’ Ongetwijfeld heeft Jezus hier gedacht aan de psalm (41,10): ‘Zelfs mijn vriend, die ik het meest vertrouwde, die at van mijn brood, trapt mij in overmoed na.’

mi_2 

Met de rechterhand houdt Judas, verborgen op zijn rug, de geldbuidel stevig vast waarin de losprijs zit die hij voor Jezus van de hogepriesters had ontvangen: dertig zilverlingen, de prijs waarvoor God zelf was verkwanseld ten tijde van de profeet Zacharia (11,12).
Geen van de anderen lijkt iets te merken. Zelfs Jezus niet. Maar volgens de evangelietekst had Hij er wel degelijk weet van: ‘Eén van jullie zal Mij overleveren…’ Tot de anderen lijkt wat hier aan de hand is, niet door te dringen. Ook het verdriet niet dat uit Jezus’ woorden spreekt.

Ik keer in tot mijzelf en ga na hoe vaak ik slachtoffer werd van kwade toeleg in mijn omgeving waar ik niets van had gemerkt. En vraag Jezus mij te leren hoe daarmee om te gaan.
Of heb ik mijzelf wel eens schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken? Dan vraag ik te mogen voelen wat ik mijn slachtoffer heb aangedaan; en dan bid ik om vergeving. In de zekerheid dat ze mij gegeven zal worden. Immers juist op dit moment spreekt Jezus die onpeilbare woorden uit: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’
Hij vraagt mij dat ik Hem blijf gedenken als de vergeving-van-zonden in eigen persoon.

[1890, houtsculptuur, paneel van een altaarretabel. België, Aalst, St-Martinus. Dries van den Akker s.j./2013.03.22]

Verwijzingen
Matteus 26,14-25: Jaar A Palmzondag
Markus 14,12-21: Jaar B: Palmzondag
Jaar A + B + C: Palmzondag; Witte Donderdag; Sacramentsdag
Goede Week wo
*
Psalm 41,10

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties