× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zie de mens... Jezus (1852)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Ik kijk met Johannes mee naar Jezus. Bevind ik me ergens onder de mensen die afgebeeld zijn op het schilderij?

[1]
Ik kijk naar Jezus, een mens in de beklaagdenbank; voor het volksgericht. Met de vinger wordt hij nagewezen. Wat roepen ze? Hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft het juist opgenomen voor al degenen die met de vinger worden nagewezen. Nu is Hij zelf aan de beurt.
En ik? Ben ik ooit in de situatie geweest dat ik met de vinger werd nagewezen?
Of heb ik er wellicht ooit aan meegedaan: anderen met de vinger nagewezen?
Ik neem de tijd om daarbij stil te staan.

[2]
Ik kijk naar Jezus: een mens die met rechte rug de consequenties van zijn keuze tegemoet gaat. Hij heeft zich immers aldoor in de verkeerde kringen bewogen. Dat begon al helemaal aan het begin van zijn openbaar leven, toen Hij zich liet dopen in de Jordaan. Toen is Hij tussen de verkeerde mensen gaan staan, tussen degenen die zich lieten dopen, en daarmee te kennen gaven dat er nog wel wat viel schoon te wassen in hun leven; dat het dus eigenlijk viezeriken en vuilakken waren. Daar moest Hij zo nodig tussen gaan staan.
Zijn hele leven heeft Hem de beschuldiging achtervolgd dat Hij omging met tollenaars en zondaars, met ontuchtige vrouwen, met veelvraten en dronkaards. En straks - als Hij eenmaal de doodstraf aan het kruis ondergaat - zal men nog opmerken: ‘Hij is onder de misdadigers gerekend.’
En waarom deed Hij dat? Om de wil van God te doen. Om te laten zien dat zijn God, die Hij zijn Vader noemde, niet een God is van veroordeling en straf, maar een God van genade en vergeving. De God van naastenliefde. Dat is de wil van God.
En waar sta ik? Heeft Hij reden zich ook bij mij te voegen? Verlang ik daarnaar?
Of is dat niet zo nodig?

[3]
Ik kijk naar Jezus, een mens die uitstijgt boven de menigte. Ondanks alles een koninklijke gestalte. Dat wil zeggen: voor wie het zien wil. Van buiten heeft Hij niets menselijks meer. Van binnen is Hij bron van liefde, ‘niet van deze wereld,’ zoals Hij het zelf noemde.
En ik? Zou ik zo naar mezelf kunnen kijken? Dat er aan de binnenkant veel meer is dan je aan de buitenkant ziet?
Of andersom gezegd: welke binnenkant kunnen de mensen aan mijn buitenkant aflezen?

[4]
Ik kijk naar Jezus. Eenzame gestalte. Niemand staat Hem ter zijde. Geen leerling te zien! Alleen die krioelende menigte daar beneden.
En ik?
Waar bevind ik mij in dit verhaal?
Gevlucht (net als de leerlingen)?
Of bang (net als Petrus)?
In verlegenheid (wil ik hier wel bij horen, nu iedereen tégen is?)
Ik vraag me af, hoezeer ook ik zijn liefde en genade nodig heb.
Ik kijk naar de man van genade.

[1852, Daumier, schilderij. Duitsland, Essen, Museum Folkwang. Dries van den Akker s.j./2013.03.16]

Verwijzingen
Johannes 19,05: Jaar A + B + C Goede Vrijdag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties