× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus neemt het woord (14e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding is een wandschildering in de boogconstructie van de kerk. We kijken hoog tegen Jezus op. De grillige constructie van het gebouw waar Hij vóór staat, werkt als een extra aanduiding van zijn goddelijke persoon: een driehoek herinnert aan de Drievuldigheid. Hij heeft de boekrol in de hand, Gods Woord, waarvan Hij de verpersoonlijking is: ‘Het Woord is mens geworden,’ zoals de evangelist Johannes zegt (1,14). Grappig, want het boek dat Hij in de hand heeft ligt ook vóór Hem op de lezenaar. Een lezenaar zoals die nooit in een joodse synagoge te zien zal zijn geweest, gegeven de gestalte van het slaafje dat de lezenaar draagt. Joden beeldden geen menselijke gestalten af. Maar de kunstenaar wil het mannetje gebruiken om mij iets vertellen over het boek dat op de lezenaar ligt. Zijn linkerhand vertelt ons dat hij het draagt, zoals je zware lasten draagt en in evenwicht houdt op je hoofd. De rechterhand op de spieren van zijn bovenbeen benadrukt nog eens hoe zwaar de last is. Dat slaafje: is dat niet elke gelovige die de last op zich neemt om Gods woord met zich mee te dragen?
De apostel Paulus zag zichzelf als slaaf van Christus (Romeinen 1,1). Een slaaf doet eenvoudig wat zijn meester hem gebiedt. Aan het gedrag van de slaaf kun je de gezindheid van zijn meester aflezen. Als een slaaf goede dingen doet en hartelijke woorden spreekt, dan heeft zijn meester hem (of haar!) dat opgedragen. Die devotie van het slaaf-zijn: we horen haar ook terug in Maria’s woord aan de engel, als deze haar aankondigt dat zij de moeder van Gods Zoon zal worden: ‘Zie, ik ben de slavin van de Heer’ (Lukas 1,38).

Zou ook ik dat slaafje kunnen zijn?

Aan Jezus’ voeten staat een klein mannetje. Ook hij draagt een boek. Hij is waarschijnlijk de dienaar in de synagoge die Jezus het boek heeft aangereikt, en na de voorlezing weer terug in ontvangst zal nemen (Lukas 4,20). Net als wij, kijkt hij op naar Jezus.
De rechterhand van Jezus wijst erop dat Hij onderricht geeft, goddelijk onderricht. Hij heeft de tekst van Jesaja voor zich liggen, waarin sprake is van God die een genadejaar afkondigt. Hij zegt dat deze aankondiging vandaag, met Hem, in vervulling gaat.
Jezus’ gehoor is niet afgebeeld. We zien alleen Hem. Zodat de nadruk niet valt op de manier waarop zijn gehoor deze woorden ontvangt, maar op zijn goddelijke gestalte die de vervulling is van Jesaja’s tekst. Of is Jezus hier als enige afgebeeld om zo aan te duiden dat zijn woorden in het geheel niet ontvangen werden? Dat Hij inderdaad alleen stond? Want, zo legt Hij uit, dat genadejaar is op de eerste plaats niet voor u bedoeld, voor de mensen die er toch al van weten, nee, het is bedoeld voor de mensen die er nog niet van weten, voor de mensen buiten onze grenzen, de vreemdelingen, de armen… En die armen zijn dan vooral degenen die nog nooit van Gods Woord en zijn genade hebben gehoord.
Lukas vertelt dat ze Hem toen de synagoge hebben uitgegooid, en naar de rand van de afgrond hebben gedreven. “Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.” Jezus stond volkomen alleen met zijn opvatting van Gods Woord. Dat is wat ik op de afbeelding zie. “En Hij vertrok…” naar degenen die deze boodschap wel met blijdschap zouden ontvangen: de vreemdelingen, de zondaars, de uitgestotenen, de armen. Zo maakte zijn gehoor zelf zijn uitleg van Jesaja’s woord waar.

Ik ga na wat dit alles met mij doet?

[14e eeuw, plafondschildering. Macedonië, Struga, S.Kliment. Dries van den Akker s.j./2014.02.09]

Verwijzingen
Matteus 13,53-58: -
Markus 06,01-06: Jaar B door het jaar 14e zo
Lukas 04,14-21: Jaar C door het jaar 04e zo
Kersttijd 10 januari
Veertigdagentijd 03e week ma
Door het jaar 04e week wo
Door het jaar 17e week vr
*
Romeinen 01,01: Jaar A Advent 4e zo
Door het jaar 28e week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties