× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus in gesprek met Schriftgeleerden en Farizeeën (1990)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We bevinden ons in de tempel. Jezus is in gesprek met zijn gelovige tijdgenoten. Zo te zien geen prettig gesprek. De kunstenaar heeft Jezus in het midden opgesteld. Hij staat centraal. Hij is gekleed in het rood van de aarde (en de liefde?) en het blauw van de hemel. Links en rechts van Hem staan twee groepjes van drie mannen. Bij hen valt vooral de witte kleur op, de kleur van de hoogwaardigheidsbekleders. Maar nog opvallender is hun houding. Rechts heeft iemand zelfs zijn rug en schouders naar Jezus toegekeerd. Alsof hij zeggen wil: ‘Jáhhh! Dat had je gedacht. Kom nou gauw een beetje!’ Een houding van bijna agressieve afwijzing. Aan het handgebaar bij de man in het wit, nog meer naar rechts, menen we dezelfde opstelling te kunnen aflezen: ‘Het zal toch niet waar zijn wat die man beweert…!?’ Tussen die twee in is nog juist het hoofd van een man met rode hoofdbedekking zichtbaar. Ook zijn gezicht staat op onweer. Zij staan voor een compacte, dicht gemetselde wand; bijna zinnebeeld van hun gezamenlijke houding.
De sfeer bij het groepje links is bepaald niet vriendelijker. De man in het wit deinst achteruit. Die in het rood buigt zich, onaangenaam verbijsterd, naar voren. De man helemaal links, in het blauw, ziet er ook niet uit, alsof hij zojuist prettige dingen heeft gehoord. Zij staan voor twee bogen van de tempelconstructie. Dikke donkere muren; uiterst kleine raampjes. Nee, het licht zou moeten komen van de man daar in hun midden.
  ‘Ik ben het licht van de wereld.’

Maar dat nemen zij niet aan.

Ik kijk naar Jezus in hun midden. Hij lijkt niet onder de indruk van hun negatieve houding; geen angst of iets van die aard. Nee, aan zijn handen te zien is Hij nog aan het woord. De ene hand in de richting van de groep links, de andere naar de groep rechts. Poogt Hij verzoening tot stand te brengen?
  ‘God is mijn Vader. Ik spreek de waarheid, maar u gelooft mij niet.’

Allemaal tevergeefs.
Bij nader toezien begint het tot mij door te dringen dat Jezus mij aankijkt.
Wat lees ik in die blik?
En wat zal mijn houding zijn jegens Hem?

[ca 1990, wandschildering. Roemenië, Secu, klooster. Dries van den Akker s.j./2014.04.05]

Verwijzingen
Johannes 08,12-58: -
Veertigdagentijd 05e week ma, di, wo, do.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties