Overzicht  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Sint Willibrordus in Vierakker, Gelderland (Achterhoek) 

In de ramen van het priesterkoor is het Onze Vader afgebeeld. Zeven beden verdeeld over zeven ramen. Elke bede is voorzien van een grote afbeelding boven en een kleine beneden. De grote ontleend aan een tafereel uit het Nieuwe Testament, de kleine één uit het Oude. Vanuit de idee dat - achteraf gezien - de teksten van het Oude Testament die van het Nieuwe in het verborgene al bevatten en aankondigen.

1Geheiligd worde Uw Naam
2Laat toekomen Uw Rijk
3Uw wil geschiede op aarde zooals in den hemel
4Geef ons heden ons dagelijks brood
5En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan ons schuldenaren
6En leid ons niet in bekoring
7Maar verlos ons van den kwade

In de ramen van het schip is het Wees-Gegroet-gebed afgebeeld. Acht beden verdeeld over acht ramen, drie links en rechts en één in de achterwand links en rechts van de ingang. Elke bede is voorzien van een grote afbeelding boven en een kleine beneden. De grote ontleend aan een tafereel uit het Nieuwe Testament, de kleine één uit het Oude. Vanuit de idee dat - achteraf gezien - de teksten van het Oude Testament die van het Nieuwe in het verborgene al bevatten en aankondigen.

8Wees gegroet Maria
9Vol van genade
10De Heer is met u
11Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
12En gezegend is de vrucht uwes lichaams
13Heilige Maria, Moeder Gods
14Bid voor ons zondaars, nu
15Bid voor ons in het uur van onzen dood

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!