Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Nieuwe testament  (622 meditaties) 

Matteus  (165)

Markus  (119)

Lukas  (196)

Johannes  (107)

Handelingen van de apostelen  (11)

Brieven  (17)
Aan: Romeinen, KorinthiŽrs, Galaten, EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen, Tessalonicenzen,
TimothŽus, Titus, Filemon, HebreeŽn.
Van: Jacobus, Petrus, Johannes, Judas.

Openbaring van Johannes  (7)

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!