× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Bidden, vasten, aalmoezen geven (1654)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We kijken naar een gravure uit de 17e eeuw. Afgebeeld is de kerkvader Sint Hiėronymus. Na enige tijd in Rome te hebben doorgebracht als secretaris van de toenmalige paus, trok hij zich terug in de woestijn rond Bethlehem in Palestina. Daar leidde hij het leven van een kluizenaar. Naast vasten en gebed legde hij zich toe op de studie van de Bijbel. Daarop wijst het boek dat we op de afbeelding achter hem zien liggen.

Als kluizenaar bracht hij in praktijk wat we vandaag Jezus horen zeggen: “Wanneer je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot je Vader die in het verborgene is. En je Vader die in het verborgene ziet, zal het je vergelden. En wanneer je vast [-], vast dan voor je Vader die in het verborgene is. En je Vader die in het verborgene ziet, zal het je vergelden.”

Zo had Jezus het zelf gedaan aan het begin van zijn openbaar leven. Hij had zich teruggetrokken in de woestijn en was het gevecht aangegaan tegen de verleidingen. Als Hiėronymus zich dus terugtrekt als kluizenaar, wil hij de rest van zijn leven stilstaan bij het geheim van die eerste veertig dagen van Jezus’ openbaar leven. We zien hem bijna naakt geknield voor een kruisbeeld. Met de rechterhand klopt hij zich op de borst, symbool van het bekennen van eigen fouten en tekorten. Daarbij ziet hij op naar Jezus aan het kruis, wetend dat hij van daar vergeving en liefde zal ontvangen.

Achter hem op het boek zien we een doodshoofd. Een vast symbool op afbeeldingen van kluizenaars en kluizenaressen. Vandaag ook voor ons heel toepasselijk. Want bij het ontvangen van het askruisje kunnen we te horen hebben gekregen: ‘Gedenk dat je stof bent, en tot stof zult wederkeren.’ Anders waren het de woorden die aan het boek en het kruis herinneren: ‘Bekeer je en geloof in het evangelie.’

Op de achtergrond zien we naast Hiėronymus vredig een leeuw rusten. Hij verwijst naar de woestijn. Juist zo staat er van Jezus geschreven: “Hij verbleef bij de wilde dieren”(Markus 1,13). Volgens de legende had Hiėronymus het dier ooit verlost van een pijnlijke doorn in zijn voetzool. Sindsdien was het niet meer van zijn zijde geweken. Tegelijk mogen we er een symbool in zien van Hiėronymus’ driften. Daarbij is het goed te weten dat Hiėronymus inderdaad een zeer heftig karakter had, en bekend stond om zijn humeurigheid. We zien ze in de leeuw tot rust gekomen.

Tenslotte valt ons de omgeving op. Enerzijds, rechts, kale rotsen en harde ondergrond. Anderzijds, links, verschijnen er takken vol in blad. En dat in de woestijn!? Verwijzen ze naar Hiėronymus’ geloofs- en gebedsleven? De kerkvader is afgebeeld als een heilige. Niet alleen door de opvallende stralenkrans rond zijn hoofd. Maar ook door zijn kleding: even schamel als die van Jezus...

En ik? Kan ik iets van mijzelf of mijn verlangen terugvinden op de afbeelding?

[1654, gravure in: CHRISTOPHORUS ą Sichem ''t Bosch der Eremyten ende Eremitinnen van Aegypten ende Palestinen met figuren van Abraham Blommaert' Antwerpen, Ieronymus Verdussen, 1654; Dries van den Akker s.j. / 2010.01.03]

Verwijzingen
Matteus 06,01-06.16-18: Jaar A + B + C Aswoensdag
Door het jaar 11e week wo
Feest 30 sep 0420 Hiėronymus-Bethlehem

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties