× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
'Mogen allen één zijn' (2000)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft tegen de achtergrond van een rustige, blauwige hemel met wat ochtendsluiers een grote, volmaakt ronde, glanzend metalen schijf op zijn kant in het landschap geplaatst. Het object is zo enorm dat de bomen en de rest van de omgeving er nietig bij afsteken. Onder een hoek die op de klok kwart over elf zou aangeven is de schijf opengesneden. Er worden tien menselijke gestalten zichtbaar, alle met hun voeten geworteld in het middelpunt; ze waaieren uit in een kring, dicht opeen, schouder aan schouder. De figuren zijn verdeeld in twee groepen van vijf. De middelste twee doorbreken de cirkel doordat ze hun ineen gestrengelde handen met gestrekte arm boven hun hoofd in de lucht steken.

De stand van de zon en de gebogen lijn van het metaaloppervlak zorgen ervoor dat de onderste helft van de schijf in de schaduw blijft en donker kleurt. Het segment linksboven vangt het licht van de zon in een vorm van een horizontale streep. Zo valt het zonlicht ook op het segment waar de figuurtjes zichtbaar worden, alsof de mensen uit het donker naar het licht tevoorschijn komen. Zo gezien lijkt het erop dat de mensen als uit een ei oprijzen. Hebben wij hier zicht op een nieuwe schepping? Geaccentueerd door de schoonheid van het gladde metalen oppervlak? Alsof we even door die mooie buitenkant heen, mogen zien wat daarbinnen is: de mensheid als eenheid…?

Het getal tien kan verwijzen naar ons wiskundig stelsel dat op het getal tien is gebaseerd. Wellicht is het ook gekozen, omdat in het jodendom tien mannen (mensen) nodig zijn om van een volwaardige gemeenschap te kunnen spreken. Zouden immers de zondige steden Sodom en Gomorra niet gespaard zijn gebleven, als er tien rechtvaardigen gevonden hadden kunnen worden? Zien we hier de tien rechtvaardigen opbloeien uit een volmaakt nieuwe schepping?

De figuren zijn rudimentaire menselijke gestalten. Het gaat klaarblijkelijk niet om ieders eigen schoonheid of identiteit. De nadruk ligt op de onderlinge verbondenheid, schouder aan schouder, geworteld in hetzelfde, ene middelpunt, en op het opvallende overwinningsgebaar van de omhoog gestoken verbonden handen van de middelste twee. Het gaat om de saamhorigheid, de eenheid.

Edel metaal moet net zo lang in vuur worden geloogd en gelouterd totdat alle slakken en andere ongerechtigheden verwijderd zijn. Het is alsof de mensenfiguurtjes dat proces zojuist hebben doorgemaakt en er als nieuw uit omhoog rijzen. Past bij dit plastiek niet Jezus’ gebed om eenheid: ‘Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals Wij. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.’

1995, plastiek van Corry Ammerlaan-van Niekerk. Geplaatst ter gelegenheid van 18e wereld Jamboree (thema: "future is now") bij Waliby World in Biddinghuizen, Nederland. Dries van den Akker s.j. / 2009.02.20

Verwijzingen
Johannes 17,11b-19: Jaar B Pasen 07e zo
Paastijd 07e week wo
*
Genesis 11,01-09: Pinksteren (vooravond)
Door het jaar 06e week vr (EVEN)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties