× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
162    Emmaüsgangers (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

[Op de avond van de eerste dag van de week] waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat Emmaus heette [-]. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.

Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen [-] nam het woord en sprak tot Hem: "Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat U niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?"
Hij vroeg hun: "Wat dan?"

Ze antwoordden hem: "Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. [-]" Nu sprak Hij tot hen: "O onverstandigen, wat zijn jullie traag van hart in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Zij drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde."

Jezus wandelt mee. Heeft aandacht voor wat me bezig houdt. Luistert naar mijn verdriet. Verkondigt de Blijde Boodschap. En laat zich uitnodigen bij me te blijven.

[ca 1900, Delftse tegel. Nederland, Schipluiden, privé. Dries van den Akker s.j. / 2010.09.05]

Verwijzingen
Lukas 24,13-29: Jaar A paastijd 03e zo
Paastijd 01e week wo
Feest 02 nov 0000 Allerzielen

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties