× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
191    Martinus' uitvaart (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het centrum van de afbeelding wordt gevormd door het lijk van Martinus dat precies in het midden van het medaillon in volle lengte is weergegeven. Het heeft de ogen gesloten We herkennen de mijter, het heiligenkransje, de vroom gekruiste handen en het rode kazuifel. Het wordt links en rechts teder ondersteund door twee in witte albe geklede broeders. Boven Martinus’ hoofd het processiekruis. De baar wordt geëscorteerd door een schare van broeders, te herkennen aan hun kruinscheringen. Zij hebben allen hun hoofden gebogen in verdriet en ook zij zijn gekleed in het rood. Kleur van de liefde en de Geest. Kleur van Pinksteren. Om dat te benadrukken heeft de kunstenaar een beweging aangebracht aan de hemel, het waaien van de Geest.

Ik denk terug aan begrafenissen die ik meemaakte en vraag me af of ze niet alleen droefheid tot uitdrukking brachten, maar ook iets doorgaven van de Heilige Geest.

[± 1300, glasschilderkunst; Frankrijk, Tours, St-Martin. Dries van den Akker s.j. / 2007.03.07]

Verwijzingen
Feest 11 nov 0397 Martinus-Tours

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties