× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Walburgis' overtocht (1610)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Halverwege de 8e eeuw steekt Walburgis met haar ouders en haar beide broers over van Engeland naar het vasteland. Het was waarschijnlijk Sint Bonifatius († 754; 5 juni) die daarom had gevraagd. Die verkondigde het evangelie in het zuiden van Duitsland, en droeg zorg voor de organisatie van de geloofsgemeenschap. In zijn brieven naar het thuisland, Engeland, vroeg hij om man- en vrouwkracht. Mannen om hem te helpen het land te doorkruisen, het evangelie te verkondigen en als toezichthouder, bisschop, te functioneren. Vrouwen had hij nodig om kloosters te stichten en zo steunpunten te vormen van christelijke aanwezigheid in dit donkere gebied. Om pioniers vroeg hij; moedige zielen, gelovige avonturiers. Mensen aan wie je Jezus’ ondernemingsgeest en zielenijver af kon lezen. De schrijver van Walburgis’ levensverhaal doet zijn best om de gelijkenis met Jezus te onderstrepen. Daar is ons schilderij een voorbeeld van.

Tijdens de overtocht kwam Walburgis met haar gezelschap in zwaar weer terecht. Rubens toont ons er een levendig beeld van. Het scheepje wordt opgezweept door de wind en de golven. De lucht is inktzwart. Dreigend is de atmosfeer. De scheepslui proberen uit alle macht het bootje in bedwang te houden. Walburgis staat midden tussen hen in, haar handen ten hemel geheven, haar mond geopend in de schreeuw van een gebed. Tegen de voorplecht weggedoken zien we helemaal achterin waarschijnlijk Walburgis’ vader, Richard, wanhopig met gevouwen handen.

Prachtig vanuit welke positie Rubens dit tafereel weergeeft. Wij staan er enigszins boven, en kunnen zo in het ruim van het scheepje kijken wat er allemaal gebeurt. De boot beweegt zich over de diagonaal van rechts onder naar links boven, wat extra dynamiek geeft. Van links boven valt een straal uit de hemel op het gezicht van Walburgis. Op Walburgis’ gebed zal zo meteen de storm bedaren. Juist zoals dat bij Jezus het geval was.

In dit ene beeld is de avontuurlijke onderneming van Walburgis samengevat. Kunnen wij ook maar enigszins bevroeden wat het in die tijd betekend moet hebben om huis en haard voorgoed te verlaten en het onbekende tegemoet te gaan? Zo moet Abraham ooit weggetrokken zijn. Hoe veel moeilijkheden stonden hem niet te wachten. Van hem wordt verteld dat hij ze de baas kon, omdat hij een verbond met God gesloten had. Walburgis zal straks naar het zuiden van Duitsland trekken, waar Bonifatius aan het werk was. Zij zal een klooster stichten in Heidenheim, niet ver van Freising waar één van haar broers bisschop zal worden. Een dubbelklooster: zowel voor mannen als vrouwen. Tot aan haar dood zal zij er aan het hoofd staan. Met de medezusters en medebroeders zal zij er adellijke kinderen scholen in algemene ontwikkeling en christelijke levenshouding. Ook daar zullen er stormen over haar onderneming heen gaan. Zij zal de eenzaamheid en het heimwee trotseren, en dat allemaal uit liefde voor Christus.

Kijkend naar de afbeelding vraag ik mij af of ik mij kan vereenzelvigen met een van de personen die erop staan. Heb ik een ideaal in de toekomst waarheen ik op weg ben? Welke stormen heb ik te doorstaan? Hoe zit het met mijn relatie met God?

De afbeelding is overgenomen uit een boek; dat verklaart de witte vlekjes in het midden.

[1610, schilderij, Rubens; Duitsland, Leipzig, Museum Bildende Kunst. Dries van den Akker s.j./2012.02.14]

Verwijzingen
Feest 25 februari 779
Matteus 08,23-27: -
Markus 04,35-41: Jaar B Door het Jaar 12e zo
Lukas 08,22-25: -
Door het jaar 03e week za; 13e week di.

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties