× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Evangelie actueel (1700)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We kijken naar een fragment van een wandschildering. Deze wandschildering maakt deel uit van een serie wandschilderingen: zij hebben als onderwerp het leven van de heilige Johannes van Matha. Tezamen met Felix van Valois stichtte hij de Orde der Trinitariërs tot Vrijkoop van Slaven. Zij waren begaan met het lot van hun medechristenen die in mohammedaanse gevangenschap terecht waren gekomen.
De afbeelding toont ons hoe Mohammedanen een christendorp overvallen en de mensen als gevangenen meevoeren. Op de voorgrond waarschijnlijk de aanvoerder naast zijn witte paard; de hand zelfbewust in de zij. Achter hem wordt iemand neergeknuppeld. Griezels met kromzwaarden, bogen en speren genieten van de jacht op mensen. In het dal zien we hoe een priester gevangen is genomen; op een ladder steekt iemand de kerk in brand. Een ander voert in een kruiwagen kostbaarheden weg. Voor hem uit worden gevangen weggevoerd naar de schepen die in de verte met trots wapperende vlaggen op de rivier liggen te wachten.

Wellicht heeft de kunstenaar zich laten inspireren door Jezus’ apocalyptische rede:
… zij zullen u vastgrijpen en vervolgen. [-] Sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten; die in de stad zijn eruit trekken, en die op het land vertoeven daar niet binnengaan: dagen van wraak zijn het, waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt. Wee de zwangeren en zogenden in die dagen. Want er zal grote nood komen over het land en strafgericht over dit volk. Sommigen zullen vallen door het scherp van zijn zwaard, anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid… (Lukas 21,12.16.20-24).

Inderdaad zien we op de afbeelding een aantal van de door Jezus geschetste narigheden.
Wie zou in dergelijke omstandigheden nog kunnen geloven dat er ooit uitkomst en redding was? Niettemin houdt Jezus dat zijn leerlingen voor: ‘Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij" (Lukas 21,28). Aan de Christenen op de afbeelding is dat geloof in ieder geval niet af te zien. Ook niet aan de priester. Zij zijn slachtoffer van geweld. Net als Jezus. Aan Hem viel op het kruis ook niet af te zien dat redding nabij was. Nee, daar was Hij puur op geloof aangewezen. Hij ging ervan uit dat er na de dood voor Hem nieuw leven was, nieuwe toekomst. Je moet maar lef hebben op zo’n moment.
Zo heeft zich het wonder van verlossing en nieuw leven ook voorgedaan in het leven van deze slachtoffers. Bij zijn eerste mis kreeg Johannes een visioen. Het toonde hem niet een tafereel zoals wij het op de afbeelding zien. Het toonde een engel, in wit gekleed, die zijn hand beschermend hield boven twee slavenjongetjes. Dat was voor hem een teken uit de hemel dat hij de aangewezen man was om er iets aan te gaan doen: het was de bedoeling dat hij die engel zou zijn! Hij stichtte de Orde der Trinitariërs tot Vrijkoop van Slaven, ging de rijken van zijn tijd langs om geld in te zamelen en stuurde twee gezellen naar Tunis. Zij kwamen met 186 bevrijde christenen terug. Een jaar later ging Johannes zelf en keerde nog eens met 110 christenen terug. Wonder van verlossing. Zij waren als het ware uit de dood opgestaan! Zo maakte Johannes in zijn dagen het evangelie actueel.

Ken ik mensen die in mijn omgeving het evangelie present stellen? Ikzelf misschien?

[17e eeuw, wandschildering. België, Oudenaerde, St-Walburga. Dries van den Akker s.j./2012.12.04]

Verwijzingen
Feest 17 dec. 1213 Johannes-Matha
Matteus 24,09.15-20: -
Markus 13,14-18: -
Lukas 21,20-24: -
Door het Jaar 34e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties