× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Opwekking van Lazarus (1535)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We hebben ingezoomd op een detail van een icoon. Helemaal links zien we Petrus, herkenbaar aan zijn rondgeschoren haar en baard. Vóór hem: Jezus. Gekleed in het blauw van de hemel en het rood van de aarde. De boekrol van Gods woord in de linkerhand. De rechter vooruitgestoken met een gebaar van zegening en onderricht. Ze is gericht op de man rechts die uit een doodskist omhoog rijst en nog gehuld is in de windsels van een mummie: Lazarus. Aan Jezus’ voeten: de beide zussen van Lazarus: Marta en Maria. Ook zij zijn gekleed in rood en blauw. Zou dan de rode Marta zijn en de blauwe Maria? We herinneren ons hoe Jezus ooit bij deze twee op bezoek was. Marta bediende en Maria zat aan Jezus’ voeten. Toen Marta zich daarover beklaagde, zei Jezus: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Toch is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen….” Of is Maria in het rood gekleed? Zij raakt immers Jezus’ voeten aan. Dat doet ze heel eerbiedig: met haar mantel. Of is Maria toch de vrouw in het blauw? Zij houdt immers het oog gericht op de boekrol in Jezus’ hand, het Woord van God, het Boek des Levens? Hoe dan ook, beide zussen zijn één in hun gebed: “Heer, als u hier was geweest, zou onze broer niet gestorven zijn” (Marta in vers 21, en Maria in vers 32). Maar zelfs nu durven ze op Jezus te vertrouwen. En terwijl zij bidden om hulp, heeft het wonder reeds achter hun rug plaats gevonden.

Ik keer in mijzelf en vraag mij af hoe vaak mij dat is overkomen: dat God - achteraf gezien - allang gegeven had, waar ik nog om vroeg. Of dat ik zelf niet in de gaten had dat mijn gebed reeds was verhoord.

Het wonder bestaat erin dat de dode weer tot leven wordt gewekt. Dat is hier bijzonder plastisch uitgebeeld. Lazarus kan geen vin verroeren; zijn armen zijn nog strak omzwachteld. Toch is hij rechtop gaan zitten. Een dienaar op de achtergrond is bezig hem los te wikkelen. Jezus had immers geboden: “Maak hem los, verlos hem.” Zo toont Jezus zich werkelijk de Verlosser en Bevrijder... van alle machten die mensen binden en gebonden houden. De ultieme bindende macht is de Dood. We herinneren ons dat Jezus zijn leerlingen toezegt: "Alwat jullie ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn" (Matteus 16,19; 18,18). Dat slaat op de schuldenlast van de mensen, ja op elke last, elke vorm van dood…, elke vorm van geen-leven waar mensen door gekneveld worden.

De man die Lazarus losmaakt, heeft de hand aan het hoofd; ten teken dat hij is overdonderd door het mysterie. Het gaat zijn verstand te boven. Nog juist onder de doodskist zien we hoe twee figuurtjes de deksel wegsjouwen die de kist zojuist nog afsloot. Helemaal boven is nog net een hand zichtbaar van een omstander. Een geopende hand, een hand van verbijstering en bewondering. Een hand van aanbidding.

Net als Petrus mag ik hier getuige van zijn. Jezus geeft hiermee - getuige zijn handgebaar - immers onderricht. Elk van ons mag zich geroepen weten om van welke vorm van dood ook verlost te worden. Én om die genade door te geven aan ieder die in onze omgeving hoe dan ook gekneveld wordt of geen deel van leven heeft.

[1535, icoon. Macedonië, Skopje. Dries van den Akker s.j./2014.03.21]

Verwijzingen
Johannes 11,01-44: Jaar A veertigdagentijd 05e zo
Veertigdagentijd 05e week [elke gewenste dag]
Feest 2 nov. 0000 Allerzielen
Feest 29 jul. 0100 Lazarus-Bethanië
Feest 22 jul. 0100 Maria-Magdalena
Feest 29 jul. 0100 Martha Bethanië

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties