× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Martinus van Tours bij de keizer (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Martinus is intussen bisschop geworden van de stad Tours. Beroemd in het gehele westelijke Romeinse Rijk. Onlangs is er een nieuwe keizer via een staatsgreep aan de macht gekomen: Maximus. Hij resideert in Trier en wil Martinus persoonlijk leren kennen. Hij nodigt hem bij zich uit. Martinus’ bezoek aan de keizer wordt door een tijdgenoot beschreven:

'We leven in een tijd waarin alles bedorven en corrupt is. Een bisschop die zichzelf blijft en niet toegeeft aan hielenlikkerij bij de vorst, is een grote uitzondering. Uit verschillende hoeken van de wereld had zich een aantal bisschoppen verzameld aan het hof van keizer Maximus. Die had een woest karakter, en was hoogmoedig geworden door zijn overwinning in de burgeroorlogen. Alle bisschoppen onderscheidden zich door hun laaghartige vleierij aan het adres van de keizer. Zij waren ten prooi aan moreel verval en gebrek aan standvastigheid. Van bisschoppelijke hoogwaardigheidsbekleders waren zij verworden tot lievelingetjes van de keizer.
In die tijd was het gezag van de apostelen alleen nog maar terug te vinden in de persoon van van Martinus. Natuurlijk moest hij soms voor bepaalde mensen de gunst van de keizer afsmeken. Maar ook dan deed hij dat niet op een vragende, maar op een gebiedende toon.
Herhaaldelijk werd hij bij de keizer op de maaltijd uitgenodigd. Maar hij ging daar niet op in. Hij zei dat hij niet aan dezelfde tafel kon zitten met iemand die de vorige keizer van het leven had beroofd. Maar keizer Maximus gaf hem de verzekering dat hij niet uit eigen beweging de keizerlijke macht had overgenomen. Zijn soldaten hadden hem daartoe gedwongen. Hij had dat als de wil van God ervaren. Hij kon zich dus niet voorstellen dat God tegen hem zou zijn. En als er al tegenstanders waren gedood, dan was dat steeds gebeurd in een eerlijke oorlogsvoering, en niet daarbuiten bijvoorbeeld door een laffe aanslag.
Uiteindelijk liet Martinus zich overhalen. Hij gaf gehoor aan de smeekbede van de keizer en ging in op zijn uitnodiging met hem het gastmaal te gebruiken.
De vorst was buitengewoon opgetogen dat hij dat deed…’

Op de afbeelding staat Martinus - met boek - voor de keizer - met scepter. Achter hem een diaken die zijn staf vasthoudt. Gebiedend en belerend heeft de bisschop zijn rechterhand geheven. De keizer op zijn troon lijkt aandachtig te luisteren. Martinus’ mijter reikt even hoog als de kroon van de keizer…!

En ik? Ben ik gevoelig voor mensen die boven mij staan? Lever ik daar soms mijn principes voor in?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.09.20]

Verwijzingen
Feest 11 november: Martinus van Tours † 397
Markus 06,20: -
Door het Jaar 04e week vr
Matteus 22,16: Jaar A door het jaar 29e zo
Markus 12,14: -
Lukas 20,21: -
Door het Jaar 09e week di;

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties