× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Nieuwe testament   (622 meditaties)

Matteus  (165)

Markus  (119)

Lukas  (196)

Johannes  (107)

Handelingen van de apostelen  (11)

Brieven  (17)
Aan: Romeinen, KorinthiŽrs, Galaten, EfeziŽrs,Filippenzen, Kolossenzen, Tessalonicenzen,TimothŽus, Titus, Filemon, HebreeŽn.
Van: Jacobus, Petrus, Johannes, Judas.

Openbaring van Johannes  (7)

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties