× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Anders...

Via volgnummer
Het volgnummer van een meditatie zegt niets over de inhoud en ook niets over de plaats in de kalender of de bijbel.

Via titel meditatie
Maakt het eenvoudig om een meditatie te vinden als je alleen de titel van de meditatie nog weet...


© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties