× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Oude testament  (60 meditaties)

Pentateuch  (20)
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Vroege profeten  (4)
Josua, Rechters, Samuel, Koningen

Grote profeten  (18)
Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Baruch, EzechiŽl, DaniŽl

Twaalf kleine profeten  (4)
Hosea, JoŽl, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

Geschriften  (14)
Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Ruth, Ezra, Nehemia, Tobit, Judith, Ester, Kronieken,
Wijsheid, Sirach, MakkabeeŽn

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties