× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
De inrichting van deze website

De site kent momenteel 435 beeldmeditaties; dat aantal neemt voortdurend toe.
Elke meditatie verwijst naar een bijbeltekst en/of naar één of meerdere heiligen:

De getallen tussen haakjes geven steeds het jaar waarin het beeld, waarop de meditatie gebaseerd is, gemaakt werd.

De meditaties kunnen via het hoofdmenu (de oranje regel met vette letters) op verschillende manieren bereikt worden:
• via de bijbelteksten, met een keus tussen Oude Testament en Nieuwe Testament,
• via de naam van een van de Heiligen,
• via Anders... met keuze tussen via volgnummer of via titel van de meditatie.

Momenteel zijn er 3238 verwijzingen naar 435 meditaties.

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties